biet-thu-hoa-sua-06-34-vinhomes-green-bay-4
biet-thu-hoa-sua-06-34-vinhomes-green-bay-3
biet-thu-hoa-sua-06-34-vinhomes-green-bay-2
biet-thu-hoa-sua-06-34-vinhomes-green-bay-1
biet-thu-hoa-sua-06-34-vinhomes-green-bay-7
biet-thu-hoa-sua-06-34-vinhomes-green-bay-6

BIỆT THỰ HOA SỮA – VINHOMES RIVERSIDE

Năm thực hiện: 2019
Địa chỉ: Biệt thự Hoa Sữa – Vinhomes Riverside
Diện tích: 250m2
Đơn vị thiết kế: Đồng Gia
Loại hình: Biệt thự song lập