Sản phẩm SALE oFF

Tổng hợp những sản phẩm nội thất gỗ óc chó đang có mức giá ưu đãi đặc biệt.

BÀN ĂN DG001

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D2800 – R1150 – C750

Số lượng: 1 Chiếc

100.000.000 Vnđ

130.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D2800 – R1150 – C750

Số lượng: 1 chiếc

130.000.000 Vnđ

BÀN TRÒN DG001

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D=1200

Số lượng: 1 Chiếc

40.000.000 Vnđ

60.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D=1200

Số lượng: 1 chiếc

60.000.000 Vnđ

GHẾ ĂN DG001

Chất liệu: Gỗ óc chó

Số lượng: 3 Chiếc

9.000.000 Vnđ

18.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó

Số lượng: 3 chiếc

18.000.000 Vnđ

GHẾ ĂN DG002

Chất liệu: Gỗ óc chó

Số lượng: 2 Chiếc

9.000.000 Vnđ

18.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó

Số lượng: 2 Chiếc

18.000.000 Vnđ

GHẾ ĂN DG003

Chất liệu: Gỗ óc chó – Đệm da bò Tót

Số lượng: 13 Chiếc

15.000.000 Vnđ

22.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó – Đệm da bò Tót

Số lượng: 13 chiếc

22.000.000 Vnđ

GHẾ ĂN DG004

Chất liệu: Gỗ óc chó – Đệm da bò Italia

Số lượng: 10 Chiếc

10.000.000 Vnđ

20.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó – Đệm da bò Italia

Số lượng: 10 Chiếc

20.000.000 Vnđ

GHẾ ĂN DG005

Chất liệu: Gỗ óc chó – Đệm da bò Tót

Số lượng: 8 Chiếc

11.000.000 Vnđ

22.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó – Đệm da bò Tót

Số lượng: 8 chiếc

22.000.000 Vnđ

GHẾ BAR DG001

Chất liệu: Gỗ óc chó

Số lượng: 1 Chiếc

12.000.000 Vnđ

22.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó

Số lượng: 1 Chiếc

22.000.000 Vnđ

GHẾ ARM CHAIR DG001

Chất liệu: Gỗ óc chó – Đệm da bò Italia

Số lượng: 2 Chiếc

25.000.000 Vnđ

50.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó – Đệm da bò Italia

Số lượng: 2 chiếc

50.000.000 Vnđ

KỆ TRANG TRÍ DG001

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D1650 x R400 x C900

Số lượng: 1 Chiếc

42.000.000 Vnđ

58.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D1650 x R400 x C900

Số lượng: 1 Chiếc

58.000.000 Vnđ

BỘ BÀN PHẤN DG001

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D1300 x R550 x C700 

Số lượng: 1 bộ

45.000.000 Vnđ

65.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D1300 x R550 x C700 

Số lượng: 1 bộ

65.000.000 Vnđ

BÀN PHẤN DG002

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D1600 x R550 x C750 

Số lượng: 1 bàn

40.000.000 Vnđ

58.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D1600 x R550 x C750 

Số lượng: 1 bàn

58.000.000 Vnđ

KỆ TIVI DG001

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D2200 – R460 – C550

Số lượng: 1 Chiếc

40.000.000 Vnđ

55.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D2200 – R460 – C550

Số lượng: 1 chiếc

55.000.000 Vnđ

KỆ TIVI DG002

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D2200 – R500 – C680

Số lượng: 3 Chiếc

45.000.000 Vnđ

55.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D2200 – R500 – C680

Số lượng: 3 chiếc

55.000.000 Vnđ

KỆ TIVI DG003

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D2400 – R460 – C680

Số lượng: 4 Chiếc

45.000.000 Vnđ

55.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D2400 – R460 – C680

Số lượng: 4 chiếc

55.000.000 Vnđ

KỆ TIVI DG004

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D2200 – R460 – C680

Số lượng: 1 Chiếc

45.000.000 Vnđ

55.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D2200 – R460 – C680

Số lượng: 1 chiếc

55.000.000 Vnđ

KỆ TIVI DG005

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D2200 – R450 – C610

Số lượng: 1 Chiếc

40.000.000 Vnđ

55.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D2200 – R450 – C610

Số lượng: 1 chiếc

55.000.000 Vnđ

KỆ TIVI DG006

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D2200 – R450 – C600

Số lượng: 1 Chiếc

40.000.000 Vnđ

55.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D2200 – R450 – C600

Số lượng: 1 chiếc

55.000.000 Vnđ

KỆ TIVI DG007

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D2290 – R500 – C530

Số lượng: 1 Chiếc

40.000.000 Vnđ

55.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D2290 – R500 – C530

Số lượng: 1 chiếc

55.000.000 Vnđ

KỆ TIVI DG008

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D2200 – R460 – C550

Số lượng: 1 Chiếc

40.000.000 Vnđ

55.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D2200 – R460 – C550

Số lượng: 1 chiếc

55.000.000 Vnđ

KỆ TIVI DG009

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D2300 – R450 – C530

Số lượng: 1 Chiếc

40.000.000 Vnđ

55.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ óc chó

Kích thước: D2300 – R450 – C530

Số lượng: 1 chiếc

55.000.000 Vnđ

KỆ TIVI DG010

Chất liệu: Gỗ sồi

Kích thước: D2050 – R480 – C600

Số lượng: 1 Chiếc

35.000.000 Vnđ

45.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ sồi

Kích thước: D2050 – R480 – C600

Số lượng: 1 chiếc

45.000.000 Vnđ

KỆ TIVI DG011

Chất liệu: Gỗ sồi

Kích thước: D1620 – R560 – C610

Số lượng: 1 Chiếc

28.000.000 Vnđ

40.000.000 Vnđ

Chất liệu: Gỗ sồi

Kích thước: D1620 – R560 – C610

Số lượng: 1 chiếc

40.000.000 Vnđ