z2767457559206_4845aee8e254b337d6efc0de6c776eb6
z2767457623764_14f20abff2e75332a5ff27a6fa874942
z2767457567525_2f00aebf03fff5633df45e1d3fbaed15
z2767457591693_d2b8bb296634b4aeacf487139a0d3e20
z2767457559216_584dcc1389b8537b01190be4bfe35be4
z2767457607897_a043881fabf7926066cabde5728e16d1
z2767457533228_da09fc559b4121b084cf0d31bfa097b5
z2767457663114_5db02d2cd9025ad1bc632f308fdeb649
z2767457671511_749aaf4f848170d8c21383495418309e
z2767457647138_441b927c8205317f8eb58ba88b3de0d9
z2767457647113_6cb6e9e44d4230f47863b572c8512fc9
z2767457631727_2e9cad560d1a44c9bb178e966b1b2939

BIỆT THỰ GỖ ÓC CHÓ SANG TRỌNG KHU MANSIONS – PARK CITY

Năm thực hiện: 2020
Địa chỉ: Khu Mansions – Khu đô thị Park City Hà Đông
Đơn vị thiết kế: Đồng Gia
Loại hình: Biệt thự song lập

Đăng ký tư vấn - thiết kế nội thất