Kiến trúc sư: HOÀNG MẠNH TUÂN

Trưởng phòng kỹ thuật

Mang trên mình trọng trách lớn về việc quản lý, đảm bảo mảng kỹ thuật chuẩn xác nhất cho các các công trình của Đồng Gia, KTS Hoàng Mạnh Tuân là người luôn sát sao, giám sát lượng công việc lớn của phòng, đảm bảo tiến độ công việc tốt nhất.
Là một KTS dày dặn kinh nghiệm, luôn cống hiến hết thời gian, sức lực và sự sáng tạo, nhiệt huyết cho mỗi công trình, anh là một trong những nhân tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công và niềm tin mà Đồng Gia xây dựng trong lòng tất cả khách hàng!.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU